STM8 COSMIC Compiler @tiny @near

  • 0 Replies
  • 1402 Views
*

Offline Irumi

  • *
  • 19
    • View Profile
STM8 COSMIC Compiler @tiny @near
« on: August 22, 2022, 10:51:34 am »
สอบถาม ข้อสงสัย เกี่ยวกับ STM8 COSMIC Compiler เกี่ยวกับ การใช้งาน Keyword @tiny @near
จากการทดลอง ถ้าใช้คำสั่ง
@tiny uint8_t  a ; // เป็นการสั่งให้ compiler ไปใช้ RAM ในตำแหน่งตำกว่า    0X100
@near uint8_t b; // เป็นการสั่งให้ compiler ไปใช้ RAM ในตำแหน่งเริ่มต้นที่  0X100

คำถาม คือ มันมีข้อดีข้อเสีย ต่างกันยังไงครับ