ข้อกำหนดความถี่ AS923 ตาม CAT LoRa Gateway

  • 0 Replies
  • 1779 Views
*

Offline Admin

  • *****
  • 3892
    • View Profile
AS923  เปิด Channel 0-7 

Channel 0  ความถี่ 923.2MHz  duty cycle 0.1% (99.9% off)  data rate 0 to 5
Channel 1  ความถี่ 923.4MHz  duty cycle 0.1% (99.9% off)  data rate 0 to 5
Channel 2  ความถี่ 923.0MHz  duty cycle 0.1% (99.9% off)  data rate 0 to 5
Channel 3  ความถี่ 922.8MHz  duty cycle 0.1% (99.9% off)  data rate 0 to 5
Channel 4  ความถี่ 921.6MHz  duty cycle 0.1% (99.9% off)  data rate 0 to 5
Channel 5  ความถี่ 921.8MHz  duty cycle 0.1% (99.9% off)  data rate 0 to 5
Channel 6  ความถี่ 922.0MHz  duty cycle 0.1% (99.9% off)  data rate 0 to 5
Channel 7  ความถี่ 922.2MHz  duty cycle 0.1% (99.9% off)  data rate 0 to 5