ใครเขียนโปรแกรมภาษา Ada (programming language) ?

  • 1 Replies
  • 3560 Views
สาเหตุที่ถาม เพราะได้ไปนั่งเรียนวิชา automotive สอนโดย Professor จากอังกฤษ โดยบอกว่าภาษา ada เป็นภาษาที่นิยมใช้ในการเขียนระบบควบคุมในรถยนต์ทุกยี่ห้อ

คืออยากสอบถามว่ามีท่านใดที่เขียนภาษา Ada บ้างไหมครับ อยากรู้ไว้เป็นวิทยาทานในอนาคตข้างหน้าครับ ขอบคุณครับ
เราไม่วาง เราก็เป็นทุกข์ เราไม่หยุด เราก็วุ่นวาย เราไม่ทิ้ง เราก็ทุกข์จนตาย ใครก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ ถ้าใจเราไม่รู้จักปล่อยวางเอง

 Ada คืออะไร
Ada  ภาษาโปรแกรมที่ให้เขียนโปรแกรมเป็นโครงสร้าง ภาษานี้เป็นภาษาโปรแกรมมาตรฐานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ แต่ไม่ค่อยนิยมใช้กัน

          Ada มาจากนามสกุลของท่านผู้หญิง Augusta Ada Byron แห่ง Lovelace ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนโปรแกรมสตรีคนแรก เธอเขียนโปรแกรมบนเครื่องลูมที่ Charles Babbage ออกแบบ

ภาษา Ada
ภาษา Ada พัฒนาขึ้นตามสัญญาว่าจ้างของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่ต้องการได้ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้แทนภาษาอื่นๆ ที่หน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงกำลังใช้อยู่ในขณะนั้นได้ ภาษานี้มีโครงสร้างคล้ายภาษาปาสกาล แต่ทำงานได้มากกว่า เช่น ทำงานหลายงานได้พร้อมกัน (Mustitasking) จัดการกับการขัดจังหวะได้ (Interrupt handling) จัดจังหวะการทำงานให้เข้ากัน (Intertask Synchronization) เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นภาษาที่มากด้วย โครงสร้างแบบต่างๆ จึงมีขนาดใหญ่ด้วย
ตัวอย่างโปรแกรม
with Text_To; use Text_To
procedure hello is
begin
put("Hello World");
end hello

ที่มา : http://www.engin.umd.umich.edu/CIS/course.des/cis400/ada/ada.html

ชื่อของภาษานี้ได้มาจากชื่อของ Augusta Ada Byron โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก

พ.ศ. 2385 สุภาพสตรีชาวอังกฤษชื่อ Lady Augusta Ada Byron ได้ทำการแปลเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่อง Analytical Engine และได้เขียนขั้นตอนของคำสั่งวิธีใช้เครื่องนี้ให้ทำการคำนวณที่ยุ่งยากซับซ้อนไว้ในหนังสือ Taylor's Scientific Memories จึงนับได้ว่า ออกุสต้า เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก และยังค้นพบอีกว่าชุดบัตรเจาะรู ที่บรรจุชุดคำสั่งไว้ สามารถนำกลับมาทำงานซ้ำใหม่ได้ถ้าต้องการ นั่นคือหลักการทำงานวนซ้ำ หรือที่เรียกว่า Loop เครื่องมือคำนวณที่ถูกพัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 19 นั้น ทำงานกับเลขฐานสิบ (Decimal Number) แต่เมื่อเริ่มต้นของศตวรรษที่ 20 ระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้เลขฐานสอง (Binary Number)กับระบบคอมพิวเตอร์ ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากหลักของพีชคณิต