Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Vichagorn Lupponglung

Pages: [1]
1
สวัสดีครับมีใครเล่น Nordice บ้างไหมครับ ผมเจอปัญหาในการ upload program ครับ
คือในตอน upload program เข้าไปที่ controller ผมใช้ visual code(platformio) และ j-flash สองโปรแกรมนี้เหมือนว่ามันจะ upload ได้
แต่คือมันไม่ทำงาน run code ตามที่ upload ไว้เลย แม้แต่ไฟกระพริบ
รายละเอียดที่ทดลองไว้อยู่ในรูปข้างล่างครับhttps://drive.google.com/file/d/12qr3KyhOuiJYQXS-bGmp8KyZwXPvTxWj/view?usp=sharing

จะต้องทำอย่างไรดีครับ ถึงจะให้มันทำงานได้
ขอบคุณครับ  :)

2


ผมขออธิบายระบบคล้าวๆหน่อยนะครับ : ระบบนี้เป็นระบบที่ผมต้องการ Heat เส้นลวดด้วยไฟฟ้าครับ โดยจะคุมอุณหภูมิเส้นลวดตามต้องการได้ ครับ
เพื่อให้คุมกระแสที่วิ่งผ่านเส้นลวดได้ผมจึงใช้ L298N เป็นตัวปล่อยกระแสครับ และตัววัดอุณหภูมิผมใช้ Module Thermocouple วัดอุณหภมิจากเส้นลวดครับ (แนะนำรบกวนดูที่รูปภาพประกอบครับ)

ปัญหาของผมคือ เมื่อทำการปล่อยกระแสไปที่เส้นลวด จากนั้นใช้ Thermocouple วัดอุณหมิ อุณหมิที่ได้มันจะรวนๆ(รวนๆ นี้คือเหมือนค่ามันหายไปบ้าง,peak บาง,มั่วบ้าง ครับ)
ผมเลยแก้ปัญหาโดยใช้ Arduino อีก board นึงเป็นตัวอ่านค่าอุณหภูมิจาก Thermocouple แล้วส่งข้อมูลอุณหภูมิไปที่ Arduino อีก board ให้เป็นตัวคุมกระแสไปที่เส้นลวดครับ
โดย  2 ตัวนี้ส่งข้อมูลผ่าน Serial Port(Rx,Tx) ครับ ปรากฏว่ารวนเหมือนเดิมครับ ผมคิดว่ามันเป็นเพราะระบบมันรวมเข้าด้วยกันใช้ Gnd เดียวกัน การแก้ปัญหาด้วยวิธินี้ไม่ได้ต่างจากใช้ Board เดียวเลยครับ แต่ถ้ากรณีที่ให้ board ที่เป็นตัวอ่านค่าอุณหภูมิจาก Thermocouple ส่งมาที่คอมพิวเตอร์ผ่าน Serial Port โดยไม่ได้ต่อรวมอะไรกับ อีก board ที่เป็นตัวควบคุมกระแสไปที่เส้นลวดเลย ยกเว้นแต่ให้ Thermocouple  แตะกับเส้นลวดอย่างเดียว โดยเมื่อสั่งให้ปล่อยกระแสไปที่เส้นรวน(สั่งแบบไม่ได้คุมกระแสครับ คือสั่งไปเลย 5V ครับเพราะไม่มีค่าให้คุม) 
board ที่เป็นตัวอ่านค่าอุณหภูมิจาก Thermocouple ที่กำลังส่งค่ามาที่คอมพิวเตอร์ผ่าน Serial Port ผลคือไม่มีอาการรวนเลยครับ วัดอุณหภูมิขณะมีกระแสวิ่งผ่านเส้นลวดแล้ว
ผมคิดว่ากระแสจากลวดมันไม่ได้วิ่งเข้ามาที่ Thermocouple เหมือนอย่างเคยครับ

แต่คือผมอย่างให้มันเป็นระบบเดียวกันครับจะได้คุม PID ได้ไม่รู้จะทำยังไงดีครับ ท่านใดมีความเห็นอะไรดีๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ  :) :) :)

Pages: [1]