Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
ลองปรับปรุงฟังชั่นย่อย set_time(); ใหม่ ก็จะได้เป็นแบบนี้ ลองเอาไปปรับปรุงกันดูครับ
https://www.mediafire.com/file/c5nyjb1znjmyt9x/ET-STM32F103RB-TIM-BASE8.rar/file
2
เอาสวิทช์มาใส่ให้ตั้งเวลาได้ พอดีมีปัญหาจั๊มเปอร์ตรง PA2, PA3 มันหลวม สวิทช์ทำงานไม่ถูกต้อง เช็คปัญหาอยู่นาน เลยทำแบบอินเตอร์รัพย์และไม่อินเตอร์รัพย์ด้วยเลย เอาไปดูกัน
https://www.mediafire.com/file/3x4ncotbzpsh6gl/ET-STM32F103RB-TIM-BASE5.rar/file
https://www.mediafire.com/file/m8bcvvlwxff03e9/ET-STM32F103RB-TIM-BASE7.rar/file
3
ลอง config เอา Timer 2 ตัวมาอยู่่ในโปรแกรมเดียวกัน ก็จะเซ็ตได้อย่างนี้นะ ลองไล่ในรีจีสเตอร์ดูเอานะครับ ผมยังไม่ได้ดู ดันมาทำงานได้เสียก่อน
https://www.mediafire.com/file/cfp8gt5uqu0f86r/ET-STM32F103RB-TIM-BASE6.rar/file
4
เอา Timer มาทำเป็นนาฬิกาก็ได้นะครับ ลองเอาไปดูกัน
https://www.mediafire.com/file/vkk3lc26s56ez1b/ET-STM32F103RB-TIM-BASE4.rar/file
5
มาลองเอา Timer3 มาจับช่วงเวลาแบบเขาดู ก็สามารถทำได้ ต้องขอขอบคุณเขามา ณ ที่นี้ด้วยครับ
https://www.digikey.com/en/maker/projects/getting-started-with-stm32-timers-and-timer-interrupts/d08e6493cefa486fb1e79c43c0b08cc6
https://www.mediafire.com/file/n8d2g1ie57amo5p/ET-STM32F103RB-TIM-BASE3.rar/file
6
ADC แบบ Regular 3 channel โดยใช้ DMA ย้ายข้อมูลจาก data register ไป SRAM ผมทำได้รูปแบบนี้รูปแบบเดียว ก็เหมือนกับตัวอย่าง ADC-6 ลองเอาไปดูกันครับ
https://www.mediafire.com/file/qxytqwyw5jvivwv/ET-STM32F103RB-ADC-13.rar/file
7
มาลองทำ ADC แบบ Inject 2 Channel ก็สามารถทำได้ ลองเอาไปดูกัน
https://www.mediafire.com/file/kk85vc01k0oueou/ET-STM32F103RB-ADC-12.rar/file
8
มาลองทำ ADC แบบ Inject ดู ก็ทำได้นะครับ
https://www.mediafire.com/file/a54vhm5holu14vw/ET-STM32F103RB-ADC-11.rar/file

ลองมาเปลี่ยน InjectedOffset ดูก็จะได้ค่าที่เป็นบวกและเป็นลบด้วย ลองไล่รีจีสเตอร์ InjectedOffset ดูกันนะครับ   
Quote
   adcInjectionConf.InjectedOffset        = 2048;
9
ตัวอย่าง DMA ยกตัวอย่างกนบ่อยๆจะได้คล่องๆกันสำหรับ DMA ตัวอย่างนี้ DMA จะคัดลอกข้อมูลจาก FLASH ไป SRAM เมื่อคัดลอกเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน ถ้าเหมือนกัน PB10 ก็จะติด ถ้าไม่เหมือนกัน PB9 ก็จะติด
https://www.mediafire.com/file/mwektsu86do0ilk/ET-STM32F103RB-DMA-FLASH-SRAM.rar/file
ขอขอบคุณตัวอย่างของเขามา ณ ที่นี้ด้วยครับ
10
ADC แบบ Watchdog แก้ไปแก้มาเป็นอย่างนี้นะ ไม่รู้เขาเอาไปใช้ยังไงเหมือนกัน ลองเอาไปแก้กันดู
https://www.mediafire.com/file/w76aqqvcy8cq9um/ET-STM32F103RB-ADC-10.rar/file
Pages: [1] 2 3 ... 10