Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - viroj83

#1
ขอบคุณมากๆครับอธิบายได้ละเอียดมากจริงๆตอนนี้ผมพยายามศึกษา Example project ที่ติดมากับตัวโปรแกรม IAR ครับ Project getting started กับ Project GPIO แต่ผมไม่มี Debugger ก็เลยไม่รู้เลยว่าโปรแกรมที่ compile ผ่านแล้วมันทำงานได้จริงหรือเปล่ามีแต่ตัวโปรแกรมเมอร์ PALMiCE3 อยู่ตัวเดียวไม่รู้ว่ามันทำเป็น Debugger ได้หรือเปล่าแล้วบน IAR มันสามารถ simulation การทำงานของโปรแกรมที่เขียนโดยไม่ผ่าน Debugger ได้หรือเปล่าครับ
#2
ตรวจสอบ Hardware แล้วไม่มีปัญหาครับพอดีมีไฟล์ .out โปรแกรมตัวอย่างอยู่ครับลองโปรแกรมแล้วทำงานได้ปกติครับ
ตอนนี้ติดปัญหาคือไม่เข้าใจโครงสร้างในการเขียนโปรแกรม ARM Core อะครับว่ามันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างการที่จะ
ทำให้ GPIO มันทำงานมันต้อง set register อะไรบ้างแล้ว start up file มีไว้ทำอะไรมันทำงานยังไงการทำ GPIO
memory map ต้องทำยังไงแล้วการ set clock ต้อง set แยกแต่ละ GPIO หรือเปล่าหรือว่า set ครั้งเดียวใช้ร่วมกัน
ทั้ง system เหมือน set clock ให้กับ controller 8 bit ทั้วไปหรือเปล่าอยากขอคำแนะนำต่อครับว่าถ้าผมจะเริ่มเขียน
โปรแกรมไฟกะพริบให้กับ ARM Controller coretex-M4 ผมต้องเริ่มยังไงต้องใช้ไฟล์อะไรประกอบบ้าง

ขอขอบคุณสำหรับทุกๆคำแนะนำครับ
#3
ตอนนี้ผมเริ่มเขียน ARM เป็นครั้งแรกครับใช้ชิพของ Freescale kinetis K50 ครับ IDE ที่ใช้คือ IAR Embedded workbench
พยายามเขียนโปรแกรมไฟกะพริบมาหลายวันแล้วยังไม่ได้เลยไม่เข้าใจการเข้าถึง register ในส่วนของการควบคุม GPIO ของชิพตัวนี้
และยังใช้ IDE ของ IAR ไม่เป็นครับรบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับขอ Example code ไฟกะพริบง่ายๆสำหรับใช้เป็นตัวอย่างเพื่อต่อยอด
ด้วยครับ
ขอบคุณครับ