Electoday 4.0

ไมโครคอนโทรลเลอร์ => AVR and Arduino => Topic started by: tcshutdown on February 02, 2013, 10:43:56 pm

Title: สอบถาม เรื่องการต่อใช้งาน ARDUINO กับ กล้อง OV7670
Post by: tcshutdown on February 02, 2013, 10:43:56 pm
คือตอนนี้ ไม่รู้วิทีการต่อของ กล้องตัวนี้เลยครับ งง มาเลย ใครพอจะให้คำแนะนำในการต่อใช้งานบ้างครับ

ตัวนี้คับ  http://b.lnwfile.com/zfiy9n.jpg
Title: Re: สอบถาม เรื่องการต่อใช้งาน ARDUINO กับ กล้อง OV7670
Post by: firmware.c on February 03, 2013, 09:16:23 am
ก่อนอืนเลยศึกษาก่อนครับว่ากล้งมันติดต่อผ่านทางไหน uart, i2c หรือ spi. จากนั้นทดลองติดต่อกับ micro
Title: Re: สอบถาม เรื่องการต่อใช้งาน ARDUINO กับ กล้อง OV7670
Post by: Admin on February 07, 2013, 05:29:57 pm
ลองดาว์นโหลด  library  ของ ArduCAM มาศึกษาดูครับ

http://www.arducam.com/