Electoday 4.0

ไมโครคอนโทรลเลอร์ => AVR and Arduino => Topic started by: ProWaISeeD on July 01, 2018, 11:39:48 pm

Title: ต้องการใช้โมดูล รับ-ส่ง ไร้สาย มาทำเป็น Sensor วัดระยะทาง พอมีแนวทางไหมครับ
Post by: ProWaISeeD on July 01, 2018, 11:39:48 pm
ต้องการนำเอาโมดูล รับ-ส่ง ไร้สาย ที่ต่อกับ Arduino ได้ มาทำเป็น Sensor วัดระยะทาง พอมีแนวทางไหมครับ
ขอเกรินก่อนนะครับว่า
ผมต้องการเอาโมดูล รับ-ส่ง สัญญาณไร้สายนำมาเป็นตัว Sensor วัดระยะทางเพื่อที่จะ Fig ระยะห่างระหว่างตัวคนและตัวหุ่นยนต์
เพื่อให้หุ่นยนต์เดินตามคนในระยะที่คนเป็นตัวกำหนดระยะความห่าง และ ถ้าคนจะหันซ้าย หรือ ขวา หุ่นยนต์ก็จะหันตาม ด้วยไจโรที่อยู่กับคน

อาจารย์ หรือ พี่ๆ ท่านใด พอมีแนวทาง รบกวนช่วยชี้แนะหน่อยครับ ถ้าทำได้นะครับ


ขอบพระคุณมากครับ

Title: Re: ต้องการใช้โมดูล รับ-ส่ง ไร้สาย มาทำเป็น Sensor วัดระยะทาง พอมีแนวทางไหมครับ
Post by: avr_lover on July 04, 2018, 08:34:27 am
BLE มีเรื่อง rssi อยู่ครับ ถ้าใช้ตัวอื่นต้องทดลองดูว่า มี option นี้ไหม ลองศึกษาเรื่อง rssi ดูครับ
Title: Re: ต้องการใช้โมดูล รับ-ส่ง ไร้สาย มาทำเป็น Sensor วัดระยะทาง พอมีแนวทางไหมครับ
Post by: moneyp1000 on March 06, 2020, 09:18:16 pm
เราอาจจะเช็คค่า ping หรือ เวลาที่ใช้ในการรับหรือส่งค่าว่าใช้เวลากี่ ms แล้วเอามาคำนวณ ทางฟิสิกส์ว่า รู้ t เราก็อาจจะหา s ระยะทางได้ครับ