Electoday 4.0

ไมโครคอนโทรลเลอร์ => Wireless Sensor Networks => Topic started by: SomeThing on June 11, 2015, 06:40:36 pm

Title: ใครพอจะรู้จัก Protocol Wireless ย่าน Sub GHz บ้างมั๊ยครับ
Post by: SomeThing on June 11, 2015, 06:40:36 pm
นอกจาก Simplici TI

มี Protocol อื่นๆ ที่พอเป็นฐานให้พัฒนาต่อได้มั๊ย