Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - nai102

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
17
ลูกค้าผมมีงานเกี่ยวกับการใช้มอเตอร์ brushless motor ที่ผ่าน ๆ มาใช้ driver จากจีน
มีปัญหามากมาย แต่ปัญหาที่หนักใจที่สุดคือเวลาเบรค แล้วทำให้ไฟเพิ่มไปเกือบ 600 โวลต์
driver จึงมีปัญหาตลอดมา

ใครสามารถแก้ปัญหานี้ได้ หรือมีของอยุ่แล้ว ติดต่อมาได้เลยครับ

หากงานถูกใจ จะสั่งไม่น้อกว่า 100 บอร์ดครับ(สั่งมากกว่านี้แน่นอน)

ปล. ขอคนจริง ทำจริงนะครับ

18
ผมพัฒนางานตู้แช่ให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งของที่แช่ในตู้มุลค่าค่อนข้างสูง คนที่ดูแลก็ไม่ค่อยใส่ใจ
ระบบของผมจึงมีปัญหาไม่ได้เลย
อยากทางสอบถามความคิดเห็นว่า
powersuplly ผมใช้ ac-dc ยี่ห้อ HI-LINK จะเหมาะหรือไม่ ขอคำแนะนำยี่ห้ออื่น ๆ ที่ดี ๆ
SSR ผมใช้ยี่ห้อ OMRON จะดีไหม ขอคำแนะนำยี่ห้ออื่น ๆ ที่ดี ๆ

19
AVR and Arduino / ปรึกษา MCU ค้าง
« on: October 11, 2016, 08:57:56 pm »
ผมใช้ ATmega8 พัฒนาโปรเจคหนึ่ง ซึ่งจะค้างไม่ได้
แต่วันนี้ผมได้ทดลอง ปรากฎว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันค้าง ไม่ทำงานต่อ อาจเกิดจากการกระตุกของไฟบ้าน
ซึ่ง watch dog ก็ไม่ทำงาน
จึงขอเรียนปรึกษาว่าปัญหานี้สมควรแก้อย่างไรดีครับ
และ MCU เบอร์ไหนที่มีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนได้ดี ๆ
ขอบคุณครับ

20
พอดีผมซื้อมาจาก thaieasyelec
http://www.thaieasyelec.com/products/sensors/capacitive-touch-sensor-8-ch-wb2085-digital-clock-detail.html
ผมทดลองโค้ดประมาณนี้
Code: [Select]

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(10,LOW);
digitalWrite(13,LOW);
delay(10000);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  digitalWrite(10,HIGH);
  delayMicroseconds(65);
  digitalWrite(10,LOW);
  delayMicroseconds(65);
  byte incoming = WB2085(11, 13);
  Serial.println(incoming,BIN);
  delay(100);
}

uint8_t WB2085(uint8_t dataPin, uint8_t clockPin) {
 uint8_t value = 0;
 uint8_t i;
 for (i = 0; i < 8; ++i) {
   digitalWrite(clockPin, HIGH);delayMicroseconds(65);
   value |= digitalRead(dataPin) << i;
   digitalWrite(clockPin, LOW);delayMicroseconds(65);
 }
 return value;
}

ค่าที่ได้มั่วมาก
Code: [Select]
0
0
0
11110000
1100
1100000
1100
110000
11100001
1111000
11100000
0
0
0
0
11101110
11110001
11110
11000111
111000
110000
10100000
111000
0
11111111
0
0
1
10000
1100
11000001
1110001
1000011
10000010
1110011
11111111
11111111
ใครเคยใช้แนะนำทีครับ
ขอบคุณครับ

21
AVR and Arduino / การหา free space SD card โดย arduino
« on: September 05, 2016, 09:20:44 pm »
พอดีไม่มีความรู้เรื่อง fat เลย รบกวนผู้รู้แนะนำหน่อยครับ

22
ใครพอทราบวิธี import รูปภาพ เพื่อทำ logo ใน protel 99 se มั้งครับ
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

23
ds18b20 ต่อตัวเดียวเวิกส์อ่าน ROM ได้ อ่าน temp ได้
พอต่ออีกตัวเพิ่มเข้ากับ onewire แล้วไม่เวิกส์เลยครับ อ่าน ROM ไม่ได้ อ่าน temp ไม่ได้
ผมพลาดอะไรไป
รบกวนผู้รู้ชี้แนะหน่อยครับ

24
ผมมีบอร์ดอยู่ 2 บอร์ด สื่อสารกันโดยขา I/O
ปัญหาคือเมื่ออีกบอร์ดปิดไฟเลี้ยงไปแล้ว แต่อีกบอร์ดยังทำงานอยู่และสั่งขา I/O ที่เชื่อมกันอยู่ให้เป็น HIGH
จะทำให้อีกบอร์ดติด แต่ไม่ทำงานนะครับ มันค้างอยู่ พอเปิดไฟให้บอร์ดที่ติดค้างอยู่นั้นก็ค้างอยู่อย่างนั้น ต้องกด reset ถึงจะทำงาน
ขอคำแนะนำ แก้ไขปัญหานี้หน่อยครับ

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10