ขาย LAMBDA NU Standalone SC-420 (มีบอร์ดอย่างเดียว)รวมค่าEMSแล้ว ราคา 450 บาท

 • 2 Replies
 • 1728 Views
*

Offline olee

 • **
 • 69
  • View Profile
ขาย LAMBDA NU Standalone SC-420 (มีบอร์ด อย่างเดียว)รวมค่าEMSแล้ว ราคา 450 บาท
http://www.lambda-nu.com/index.php/products/serial-control-boards/sc420


Install Microsoft .Net Framework 1.1 โดย Download ตาม Link ด้านล่าง  ( หัวข้อ Microsoft .NET Framework V1.1)
http://www.lambda-nu.com/index.php/support-and-downloads/doc_download/7-microsoft-net-framework-v-11

Install โปรแกรมควบคุม ตาม Link ด้านล่าง  ( หัวข้อ SC-420 Application Software V 1.1)
http://www.lambda-nu.com/index.php/support-and-downloads/doc_download/16-sc-420-application-software-v-11

Note ผมทดสอบกับ Windows7 32 Bit เท่านั้นนะครับ 64 Bit ไม่ได้ Test

ถ้าต้องการส่งปิดเปิดโดย Comman  ด้านล่างผ่าน Hyperterminal Baud Rateที่ 9600 หรือ Putty หรือโปรแกรมของบอร์ดเอง ครับ

ถ้าต้องการให้ปิดก็เปลี่ยนตัว N เป็น F เช่น @1 F1

@1 N1
ให้ On relay ชอ่ง 1

@1 N2
ให้ On relay ชอ่ง 2

@1 N3
ให้ On relay ชอ่ง 3

@1 N4
ให้ On relay ชอ่ง 4*

Offline olee

 • **
 • 69
  • View Profile
ขาย LAMBDA NU Standalone SC-420 (มีบอร์ด อย่างเดียว)รวมค่าEMSแล้ว ราคา 450 บาท
ด้านล่างเป็นรูปของโปรแกรมควบคุม

*

Offline olee

 • **
 • 69
  • View Profile
ขาย LAMBDA NU Standalone SC-420 (มีบอร์ด อย่างเดียว)รวมค่าEMSแล้ว ราคา 450 บาท
อันนี้เป็นการต่อ ผ่าน Putty บอร์ดจะส่ง เวลาออกมาครับ สามารถใช้ Command สั่งบอร์ดได้เหมือนกันครับ