3D Printer จากจีน

  • 16 Replies
  • 11401 Views
*

Offline ardinotech

  • **
  • 96
  • VPS Server คุณภาพสูง ราคาถูกใจ 199 บาท ต่อเดือน
    • View Profile
    • vps Server คุณภาพสูง ราคาถูกใจ 199 บาท ต่อเดือน
Re: 3D Printer จากจีน
« Reply #16 on: November 24, 2015, 11:46:42 am »
น่าจะเสียภาษีอีกหลายพันนะครับ
Printer เป็นสิ้นค้ายกเว้นภาษีนำเข้า พิกัดที่ 115 ท่านจะเสียแค่ภาษีแวตประมาณ 10% ของราคาสินค้า + ค่าส่งครับ  ผมสั่งบ่อยครับ
http://www.patum.host
vps Server คุณภาพสูง ราคาถูกใจ 199 บาท ต่อเดือน