ขาย RS232 Relay

  • 0 Replies
  • 1241 Views
ขาย RS232 Relay
« on: July 09, 2013, 06:54:59 pm »
RS232 Relay Control
    - RS232 / Serial One channel relay control
    - ใช้ได้กับ Comm Port และสายแปลงจาก USB to Serial
    - มี LED แสดงสถานะการทำงาน
    - ทนต่ออุณหภูมิ, ไม่มี Microcontroller เป็นส่วนประกอบ
    - สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟ 5V จากพอร์ต USB ได้
    - พร้อมตัวอย่าง Source Code VB

ราคา : 350 บาท
สนใจติดต่อ : tharasit@gmail.com