ขาย board SIM 900 ของ ETT พร้อมตัวแปลง USB to serial RS 232 ราคา 2,500 บาท

  • 1 Replies
  • 1580 Views
ขาย board SIM 900 ของ ETT พร้อมตัวแปลง USB to serial RS 232 ต่อกับ Notebook ได้

สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเช่น
ส่ง SMS
เติมเงินโทรศัพท์

 ราคา 2,500 บาท


ขายไปหรือยังครับ ขอเบอร์ติดต่อ