ATINY45 2analogRead 2analogWrite ไม่ได้อ่ะครับ

 • 6 Replies
 • 2290 Views
Quote
int Volume1 = 3;
int Volume2 = 4; 
int val1 = 0;
int val2 = 0;

void setup() {

  pinMode(0, OUTPUT); 
  pinMode(1, OUTPUT);
  pinMode(3, INPUT);
  pinMode(4, INPUT);
}

void loop() {
  val1 = map(analogRead(Volume1),0,1023,0,255);
  analogWrite(0,val1);
 
  val2 = map(analogRead(Volume2),0,1023,0,255);
  analogWrite(1,val2);
 
}

มันปรับโวลลุ่มได้ PWMออกได้ พอร์ตเดียวอ่ะครับ
อีกพอร์ตไม่ยอมออกครับ
ทำไงดีครับ
 :-[

Re: ATINY45 2analogRead 2analogWrite ไม่ได้อ่ะครับ
« Reply #1 on: February 24, 2013, 04:15:18 pm »
มันมีแค่ ADC0 - ADC3 นะครับ   Volume2 = 4 เลยใช้ไม่ได้ ใช้แค่ 0 - 4 

ให้เขียนเป็น  volume2 = A0   (หรือ A1,A2,A3 ตามแต่ขาที่ต่อ)


Re: ATINY45 2analogRead 2analogWrite ไม่ได้อ่ะครับ
« Reply #2 on: February 24, 2013, 08:48:01 pm »
โอเค ครับ ขอบคุณมาก ได้แบบมั่วๆแก้เป็น

int Volume1 = 2; 
int Volume2 = 3; 

Re: ATINY45 2analogRead 2analogWrite ไม่ได้อ่ะครับ
« Reply #3 on: February 25, 2013, 10:37:59 am »
เอาอะไรเบอร์น ATINY45 และเบอร์ยังไงครับ
Hello World

Re: ATINY45 2analogRead 2analogWrite ไม่ได้อ่ะครับ
« Reply #4 on: February 25, 2013, 03:59:05 pm »
ใช้บอรด์ arduino เบรินให้ก็ได้ครับ อีกอย่าง TINY 45 ไม่ต้องมี bootloadder หรือ จะใช้ชุดเบรินของ ETT ก็ได้ครับ พวก
mark II อะไรพวกนั้น ผมเคยลองใช้ พบว่า เรื่องฐานเวลาไม่ค่อยสเถียรเท่าที่ควร ใครมีวิธีเเก้มาบอกหน่อยนะครับ

*

Offline skytec

 • *****
 • 1030
 • "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ " --อัลเบิรต ไอสไตน์
  • View Profile
  • R&D , Technical Consultants , Sensor Developer , Engineering consultants
ใช้แบบนี้เลย ครับ  ง่ายๆ
ใช้ Arduino  ครับ  อย่าลืมเรื่อง FUSEBIT ครับ 

const  int Volume1 = 3;
const  int Volume2 = 4;
int val1 = 0;
int val2 = 0;

void setup() {

  pinMode(0, OUTPUT);
  pinMode(1, OUTPUT);
}

void loop() {
  val1 = analogRead(Volume1);
  analogWrite(0,val1);
   val2 = analogRead(Volume2);
  analogWrite(1,val2);
 
}
"จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ ความรู้มีข้อจำกัด จิตนาการไร้ขอบเขต " --อัลเบิร์ต ไอสไตน์

*

Offline skytec

 • *****
 • 1030
 • "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ " --อัลเบิรต ไอสไตน์
  • View Profile
  • R&D , Technical Consultants , Sensor Developer , Engineering consultants
ใช้บอรด์ arduino เบรินให้ก็ได้ครับ อีกอย่าง TINY 45 ไม่ต้องมี bootloadder หรือ จะใช้ชุดเบรินของ ETT ก็ได้ครับ พวก
mark II อะไรพวกนั้น ผมเคยลองใช้ พบว่า เรื่องฐานเวลาไม่ค่อยสเถียรเท่าที่ควร ใครมีวิธีเเก้มาบอกหน่อยนะครับ

ดูเรื่อง FUSEBIT ครับ  ผมใช้อยู่ ก็ work ดี นะครับ internal clock   8 M
"จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ ความรู้มีข้อจำกัด จิตนาการไร้ขอบเขต " --อัลเบิร์ต ไอสไตน์