ขายไมโครคอลโทรลเลอร์

  • 0 Replies
  • 1405 Views
NXP 32 bit ARM cortex-M0 ตัวละ 60 บาท ค่าส่ง EMS 60 บาท มี 20 ตัวST 32bit ARM cortex-M3 ตัวละ 120 ค่าส่ง EMS 60 บาท มี 4 ตัว


St 32 bit ARM  cortex-M0 ตัวละ80 บาท ค่าส่ง EMS 60 บาท มี 10 ตัว


St 8 bit STM8S208 ตัวละ 80  ค่าส่ง EMS 60 บาท มี 4 ตัว


ATMEL  ATMEGA8-16PU ตัวละ 20 บาท  ค่าส่ง EMS 60 บาท มี 5 ตัว


FUJITSU MB95F264K ตัวละ 15 บาท  ค่าส่ง EMS 60 บาท มี 8 ตัว


St 8 bit STM8S103 ตัวละ 25  ค่าส่ง EMS 60 บาท มีหลายตัวครับ


ถ้าซื้อมากลดได้ครับ PM ครับ