ขายบอร์ด Maple mini ครับ (cpu arm cortex M3 )

  • 0 Replies
  • 1456 Views
ขายบอร์ด Maple mini ครับ (cpu arm cortex M3 )  แต่เขียนโปรแกรมเหมือน Arduino ทุกประการ ราคาชิ้นละ 580 บาท
สั่งซ์้อได้ที่ http://www.electromcu.com/product/18/leaflab-maple-mini

Maple Mini

Maple Mini is a “breadboard-able” PCB for applications where space is limited, or simply if a breadboard is the preferred prototyping tool. Smaller than a stick of gum, Maple Mini features a smaller, 48-pin STM32 with the same speed and memory as the Maple. Maple Mini also sports a complete silkscreen, making it uniquely detailed for a board its size.
Dimensions:   2.02 x 0.72 inches
Microprocessor:   32-bit ARM Cortex M3 at 72MHz (STM32F103CBT6)
Memory:   120 KB Flash and 20 KB SRAM
I/O Pins:   34 (of which 12 provide PWM output at 16-bit resolution)
ADCs:   9 (at 12-bit resolution)
Peripherals:   4 timers, 2 I2Cs, 2 SPI ports, 3 USARTs
Other:   
Sleep, stop, and standby modes; serial wire debug and JTAG interfaces

 

 

Documentation

http://leaflabs.com/docs/

Software