ขอทราบหลักการตั้งค่า DMA ADC และ TIM ครับ

  • 8 Replies
  • 4675 Views
*

Offline tha

  • *****
  • 5007
    • View Profile
ตามความเข้าใจของผมนะครับ extern เป็นการบอกให้รู้ว่าตัวแปรนี้ได้ประกาศไว้ในไฟล์หนึ่งแล้ว แล้วเราต้องการใช้ตัวแปรเดียวกันนี้ในอีกไฟล์หนึ่งร่วมกัน อย่างเช่นใน main.c ได้ประกาศและใช้ตัวแปร  __IO uint16_t ADCConvertedValue[]; แล้วเราต้องการใช้ตัวแปรเดียวกันนี้เชื่อมโยงถึงกันในไฟล์ stm32f10x_it.c เราก็ต้องประกาศตัวแปรนี้ที่ไฟล์ stm32f10x_it.c เป็น extern __IO uint16_t ADCConvertedValue[]; อย่างนี้เป็นต้นครับ