การรับค่าสตริง Arduino UNO R3 แล้วอยากจะมาแปลงคำสั่งอ่ะครับ

  • 0 Replies
  • 1777 Views
คือค่าสตริงที่ได้จะส่งมาจาก Matlab ครับ ค่าได้มากจากกระบวนการ DIP ผมแบ่งพื้นที่ในภาพที่ได้เป็นสี่ส่วน แยกคิดที่ละส่วน ถ้าส่วนไหนมีสีเขียวมากกว่าที่กำหนด จะส่งเป็น1 ถ้าไม่เป็น0 ซึ่งจะมีค่าที่สามารถออกมาได้ 16ค่าอ่ะครับมี
0000 , 1000 , 0100 , 0010 , 0001,....,1111
คืออยากจะขอคำแนะนำในการเปลี่ยนข้อมูลสตริงที่ได้มาให้เป็นแบบ Char ที่เป็นไบต์เดียวได้ไหมครับ