สอบถามเรื่องวงจร ซีเนอร์หน่อยครับ

  • 2 Replies
  • 1374 Views

     R1=10
---^^^--|>|--|<|--------------
                Z1  Z2                           |
i/p +10 -10 Squar ware       >
                                           <             RL=10
                                            |
------------------------------------

พิกัดกระแส 50mA<=Il<=500mA Vz=8V Vz2=5

จงหาค่าเฉลี่ย แรงดันและกระแส ที่ RL
หาค่า VLrms Ilrms
Real Power
ผมลองทำเองแล้วแต่ไม่คิดว่าจะถูก ไม่เข้าใจว่า เอา 50mA<=Il<=500mA มาคิดในวงจรอย่างไง ช่วยแนะนำหน่อย ขอบพนะคุณอย่างสูง เรื่องการไบอัสแรงดันตกครอมผมเข้ามจแล้วแต่โจทย์ไม่ระบุว่า จะมีแรงดันตกคร่อม ซีเนอร์ ขนาด Fw เท่าไร เอามาคิดด้วยหรือเปล่า ทีผมคิด ครึ่งบอวกได้ 3โวลกว่า ครึ่งลบ -0.5


*

Offline pa_ul

  • ***
  • 247
    • View Profile
ซีกบวกของสัญญาณ : IL = (+10 - Vf1 - VZ2) / (R1 + RL) = (10 - 0.6 - 5)/(10 + 10) => ได้ IL(+) นำไปคำนวณหา VL(+)
ซีกลบของสัญญาณ : IL = (-10 + VZ1 + Vf2) / (R1 + RL) = (-10 + 8 + 0.6)/(10 + 10) => ได้ IL(-) นำไปคำนวณหา VL(-)

จาก IL และ VL ทั้งบวกและลบ คำนวณหา VLrms, ILrms, PLrms


ซีกบวกของสัญญาณ : IL = (+10 - Vf1 - VZ2) / (R1 + RL) = (10 - 0.6 - 5)/(10 + 10) => ได้ IL(+) นำไปคำนวณหา VL(+)
ซีกลบของสัญญาณ : IL = (-10 + VZ1 + Vf2) / (R1 + RL) = (-10 + 8 + 0.6)/(10 + 10) => ได้ IL(-) นำไปคำนวณหา VL(-)

จาก IL และ VL ทั้งบวกและลบ คำนวณหา VLrms, ILrms, PLrms
พี่เก่งจังเลยค่ะ