ตอนที่ 4 การจัดการเรื่อง Version Control บนโปรแกรม EasyEDA

Started by Admin, October 30, 2022, 10:24:51 AM

Previous topic - Next topic

Admin

Version Control คือระบบที่จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์ออกแบบ เพื่อที่เราจะสามารถเรียกเวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่นหนึ่งกลับมาใช้งานเมื่อไรก็ได้ การเริ่มต้นใช้งาน Version Control ให้คลิกขวาที่โปรเจค จากนั้นเลือกเมนู Version แล้วเลือก Version Management ตามรูปด้านล่างจะเข้าสู่หน้า Project Versions ในช่อง Name ตัวไฟล์เริ่มต้นจะมีชื่อว่า master ให้ทำการเปลี่ยนชื่อโดยการคลิกที่ Edit ตรงช่อง Operation (ไฮไลท์สีฟ้า)จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่าง Edit Version ให้ทำการเปลี่ยนชื่อในช่อง Version Name เป็น V1.0 จากนั้นกด Editจากนั้นกลับมาที่หน้า editor แล้วคลิกขวาที่โปรเจค เลือกเมนู Version แล้วเลือก New Version ตามรูปด้านล่างจะมีหน้าต่าง Create New Version ขึ้น ตรงช่อง Name: กรอก V2.0 ช่อง Description: กรอกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง เช่น add a LED จากนั้นกดปุ่ม Createกลับไปที่โปรเจคอีกครั้ง ทำการคลิกขวาแล้วเลือกเมนู Version เลือก Switch Versionที่หน้าต่าง Switch Version เลือกที่แถบ V2.0 แล้วกดปุ่ม Switchตรงแถบ Opened Projects จะมีโปรเจค V2.0 ขึ้นมาแทน ทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Sheet_1 (ไฟล์ Schematic)พอเปิดหน้า Schematic ขึ้นมาเรียบร้อย ให้ทำการ Copy LED1 มาใส่อีกข้าง เป็น LED2 ตามรูปด้านล่าง แล้วกด File -> Save เราก็จะได้โปรเจคเป็น 2 Version คือ V1.0 มี LED 1 ตัว ส่วน V2.0 จะมี LED 2 ตัว

รับทำ PCB (ออกใบกำกับภาษีได้) => https://www.electoday.com