สินค้าใหม่ www.spelecshop.com

  • 2 Replies
  • 4023 Views

Re: สินค้าใหม่ www.spelecshop.com
« Reply #1 on: February 04, 2013, 08:59:51 pm »
ทำไม่ remote ตั้งราคาแปลกดี

remote + receiver = 500
remote 2 ตัว = 250
receiver 1 ตัว  = 250

Re: สินค้าใหม่ www.spelecshop.com
« Reply #2 on: February 05, 2013, 12:04:08 am »
รีโมทตัวละ 250 บาทครับ
ที่ถ่าย 2 รูปให้เห็นว่า เปิดฝาและปิดฝาครับ
ขออภันที่ทำให้เข้าใจผิด แต่เขียนระบุไว้ในเว็บแล้ว
และจะแก้ใขรูปภาพ ขอบคุณครับ