FreeRTOS

 • 323 Replies
 • 2465 Views
*

Offline tha

 • *****
 • 2959
  • View Profile
Re: FreeRTOS
« Reply #264 on: November 24, 2021, 07:56:04 am »
RS232 Task

The RS232 task โดนบล็อกง่ายๆบน a queue รอสำหรับ data มาถึง. The RS232 interrupt service routine ต้องโพสต์ the data ลงบน the queue - ทำให้ the task พร้อมรัน - จากนั้นบังคับ a context switch. กลไกลนี้เป็นไปตาม the timer interrupt pseudo code ที่ให้ไว้ด้านบน.

The RS232 task ดังนั้นสามารถถูกแสดงโดย the following pseudo code:


*

Offline tha

 • *****
 • 2959
  • View Profile
Re: FreeRTOS
« Reply #265 on: November 24, 2021, 08:05:17 am »
The Embedded Web Server and LED Functionality

ฟังก์ชันการทำงานของระบบที่เหลือถูกวางไว้ภายใน the idle task hook.  นี่เป็นเพียงฟังก์ชันที่ถูกเรียกใช้โดยแต่ละรอบของ the idle task.


*

Offline tha

 • *****
 • 2959
  • View Profile
Re: FreeRTOS
« Reply #266 on: November 24, 2021, 02:51:45 pm »
https://www.freertos.org/building-demos-in-eclipse.html

Import and Build a Demo Project in Eclipse

หน้านี้จัดให้มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการใช้ Eclipse เพื่อนำเข้าและบิ้วด์ the many FreeRTOS demo applications ที่จัดให้มีเป็น Eclipse projects. The Demo application specific documentation pages จัดให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะเจาะจงไปยังโปรแกรมสาธิตที่ให้, รวมถึงตำแหน่งของโปรเจ็คภายใน the FreeRTOS directory structure. The demostration ข้างล่างอิงตาม the base Eclipse Embedded CDT version บน a Windows enviornment.

NOTE: Vendor-specific Eclipse distributions อาจดูแตกต่างจาก the base Eclipse version ที่ใช้สร้าง the screen shots ข้างล่าง.

*

Offline tha

 • *****
 • 2959
  • View Profile
Re: FreeRTOS
« Reply #267 on: November 24, 2021, 05:46:04 pm »
Prerequisites:

     1. ติดตั้ง an Eclipse distribution

        The base Eclipse version, Eclipse Embedded CDT (C/C++ Development Tools), สามารถถูกดาวน์โหลดได้ที่นี่.

       หมายเหตุ: ส่วนใหญ่ของ the vendor-specific Eclipse-based IDEs รวมเอา the toolchain ในการแจกจ่าย, และรับมือการตั้งค่าเส้นทางไปยังมันโดยอัตโนมัติ
       และโปร่งใสสำหรับคุณ. โปรดตรวจสอบด้วย specific demo page ของคุณที่เชื่อมต่อไปบน Demo application specific documentation. คุณอาจข้ามขั้นตอน
       ดังต่อไปนี้ถ้า vendor-specific IDE ของคุณจัดให้มี the toolchain และ build tools.

     2. ติดตั้ง the GCC Toolchain

        อ้างถึง the Demo application specific documentation pages สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ the specific toolchain ที่จำเป็นสำหรับ demo ของคุณ.

     3. ติดตั้ง the build tool (Windows)

        POSIX platforms โดยทั่วไปรวมเอา make ไว้ใน the system distribution, หรือพวกเขาอาจต้องการให้คุณติดตั้งบาง developer packages (ตัวอย่างเช่น,
        บน macOS คุณจำเป็นต้องติดตั้ง the Xcode Command Line Tools). ทำตาม the "Windows Build Tools" section ในคู่มือนี้เพื่อติดตั้ง the Make build
        tools.

       หมายเหตุ: หากคุณมีสภาพแวดล้อมอื่นติดตั้งอยู่ เช่น MinGW หรือ Cygwin และต้องการใช้ the Make tool ที่จัดให้มีโดย environment นั้น, ทำให้แน่ใจว่า the
       make program มีชื่อ "make.exe". ในวิธีเดียวกัน, สำหรับ MinGW, เปลี่ยนชื่อ (หรือสร้าง a copy และเปลี่ยนชื่อ) "mingw32-make.exe" เป็น
       "make.exe".

*

Offline tha

 • *****
 • 2959
  • View Profile
Re: FreeRTOS
« Reply #268 on: November 25, 2021, 09:31:00 am »
     4. จัดการ the PATH Environment variable

        The base Eclipse version อาศัยการตั้งค่า the environment variable PATH เพื่อเข้าถึง the toolchain binaries. The PATH สามารถถูกเซ็ตจาก:

             • The system global PATH setting หรือต่อผู้ใช้ PATH setting.
             • The Eclipse workspace's common settings for all projects.
             • The project's build configuration.

        เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเซ็ต the PATH จาก the project's build configuration เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งใดๆเมือใช้หลาย toolchains ที่อาจถูกติดตั้งบน
        your computer. เพื่อเซ็ต the project's PATH variable ใน Eclipse:

             i. คลิกขวา the demo project จาก the "Project Explorer" และเลือก "Properties".
             ii. บนด้านซ้ายของ the pop-up window, เลือก "C/C++ build --> Environment" และจากนั้นคลิก the "Add..." button บนด้านขวาเพื่อเพิ่ม a new
                 variable.             iii. ป้อน "PATH" เป็น the variable name และเซ็ต the value ด้วย the path ไปยัง your toolchain และ build tools binaries folder.


*

Offline tha

 • *****
 • 2959
  • View Profile
Re: FreeRTOS
« Reply #269 on: November 25, 2021, 11:54:03 am »
Import and Build a Demo Project:

สำคัญ! FreeRTOS Eclipse projects ใช้เส้นทางไปยัง source files ที่เกี่ยวข้องและดังนั้นจะไม่ build ถ้า your directory structure แตกต่างจาก the directory structure ที่ใช้ใน the official FreeRTOS zip-file releases. ต้องแน่ใจว่า the 'copy projects into workspace' check box ไม่ถูกติ๊กเมื่อนำเข้า the project ลงใน the Eclipse workspace.

     1. สตาร์ท Eclipse, จากนั้นเลือก an existing, หรือ create a new workspace เมื่อได้รับแจ้ง.

     2. เลือก "Import..." จาก the Eclipse "File" menu. The Import dialog box จะเปิดขึ้น.

     3. ใน the Import dialog box, เลือก "General -> Existing Project into Workspace". The Import Projects dialog box จะเปิดขึ้น.     4. ใน the Import Projects dialog box, ค้นหาไปยังและเลือก the FreeRTOS/Demo/<YOUR_PROJECT> directory, และทำให้แน่ใจว่า the 'Copy
         projects into workspace' check box ไม่ถูกติ๊ก.
     5. ใน the "Projects" window of the Import Projects dialog box, เลือก the RTOSDemo project, และเลือก "finish".

     6. เลือก "Build all" จาก the Eclipse "Project" menu. ทำให้แน่ใจว่า the project บิวด์โดยไม่มี errors หรือ warnings ใดๆ.

*

Offline tha

 • *****
 • 2959
  • View Profile
Re: FreeRTOS
« Reply #270 on: November 26, 2021, 05:11:23 am »
https://www.freertos.org/FreeRTOS-Windows-Simulator-Emulator-for-Visual-Studio-and-Eclipse-MingW.html

FreeRTOS Windows Port
For Visual Studio or Eclipse and MingW
[RTOS Ports]

หมายเหตุ! The Visual Studio projects ใน the FreeRTOS distribution ถูกสร้างในช่วงเวลาแตกต่างกันและดังนั้นใช้ free versions of the Visual Studio for C/C++ tools ที่แตกต่างกัน. โดยทั่วไปคุณไม่จำเป็นต้องใช้ the exact same version of Visual Studio กับที่ใช้สร้าง the project, และ Visual Studio จะจัดให้มีคำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายใหม่ a project ถ้ามี a version ที่ไม่ตรงกัน. อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งที่มีปัญหาความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง อาจจำเป็นต้องอัปเดตเวอร์ชัน Visual Studio ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่มีให้ใช้ประโยชน์.


Preamble - for beginners

ถ้าคุณยังใหม่กับ FreeRTOS ดังนั้นขอแนะนำให้สตาร์ทโดยการดู the Getting Started With Simple FreeRTOS Projects documentation (ซึ่งอธิบายวิธีการใช้ the FreeRTOS Windows port ด้วย), ก่อนการดูหน้านี้.

*

Offline tha

 • *****
 • 2959
  • View Profile
Re: FreeRTOS
« Reply #271 on: November 26, 2021, 06:01:11 am »
Introduction

หน้านี้แสดง a Windows port layer สำหรับ FreeRTOS ที่ถูกพัฒนาและทดสอบโดยใช้ทั้ง Visual Studio Community Edition และ the Eclipse IDE for C และ C++ Developers ที่มี the MingW GCC based compiler. Demo projects ถูกจัดให้มีสำหรับทั้งสอง tool chains. ทั้งสอง tool chains ให้ฟรีอีกด้วย, แม้ว่า Visual Studio ต้องถูกลงทะเบียนถ้ามันถูกใช้สำหรับสิ่งใดๆนอกเหนือจาก evaluation purposes.

The port ถูกพัฒนาบน a dual core Intel processor running 32 bit Windows XP, และตอนนี้ถูกสานต่อบน a quad core Intel processor running 64-bit Windows 10 (แม้ว่า the project สร้าง a 32-bit binary).