รับสอนเขียน Arduino ,ESP32 ,ESP8266 ,Blynk ,C# ,SCADA ,PLC เขต อยุธยาครับ

  • 0 Replies
  • 819 Views
รับสอนเขียน Arduino ,ESP32 ,ESP8266 ,Blynk ,C# ,SCADA ,PLC เขต อยุธยาครับ
รับทำโปรเจค Arduino ,IoT ,Automation ,C#
ขาย pH Sensor (คุณภาพสูง)
      DO Sensor (คุณภาพสูง)

ติดต่อ 089 7185243 ต้อมครับ
รับทำระบบบำบัดน้ำเสีย ,ตู้ควบคุม ,PLC ,SCADA
จำหน่ายอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย