ปิดการซื้อ-ขอซื้อ j-link v8 กับหนังสือ stm32

Started by tha, September 21, 2019, 04:22:58 PM

Previous topic - Next topic

tha

ท่านใดมีแล้วไม่ได้ใช้ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ขอซื้อหน่อย จะเอามาเล่น ARM ต่อครับ

tha

ปิดการซื้อ ไม่เอาหล่ะ เอา AVR ก่อน หลายเบอร์ไม่ไหว ขอบคุณครับ