การใช้งาน WiFi to Serial Port

Started by panuwat20, July 18, 2019, 12:09:31 AM

Previous topic - Next topic

panuwat20

ผมมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ควบคุมด้วย serial TTL       serial TTL ---RelayModule  แต่อยากเเอามาควบคุมด้วยมือถือผ่าน wifi
พอดีไปเห็นโมดูลตัวนี้มา

DT-06 WiFi Serial Port Transparent Transmission Module
TTL to WiFi Compatible with Bluetooth HC-06ไม่ทราบว่าจะเอามารับข้อมูล wifi->serial TTL   ----> serial TTL ---RelayModule
แบบนี้ได้หรือไม่ครับ มีใครเคยใช้งานทำนองนี้ไหมครับ

ขอบคุณครับ