ขาย ESP WROOM-32 พร้อมลง microPythonให้แล้ว + หนังสือพร้อมเฉลย และช่วยแนะนำ

Started by wr300000, April 16, 2019, 06:26:05 PM

Previous topic - Next topic

wr300000

ขาย ESP WROOM-32 38pins พร้อมลง microPythonให้แล้ว + หนังสือพร้อมเฉลย และช่วยแนะนำจนเขียน code เองได้ 1,000-
Line ID wr300000