ขาย ESP WROOM-32 พร้อมลง microPythonให้แล้ว + หนังสือพร้อมเฉลย และช่วยแนะนำ

  • 0 Replies
  • 2078 Views
ขาย ESP WROOM-32 38pins พร้อมลง microPythonให้แล้ว + หนังสือพร้อมเฉลย และช่วยแนะนำจนเขียน code เองได้ 1,000-
Line ID wr300000