ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM Cortext-M3กับSTM32หรือเปิดโลก32บิตกับSTM

Started by Jeang9984, March 06, 2018, 04:15:15 PM

Previous topic - Next topic

Jeang9984

เนื่องจาก ต้องทำโปรเจคเพื่อจบ ป.ตรี เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ แต่ยังไม่มีพื้นฐานด้านภาษาที่ต้องใช้+โปรแกรมSTM32CubeMX+Systemworkbench อยากได้หนังสือแนะนำการใช้งาน

avr_lover

จำเพาะ รุ่นบอร์ด โปรแกรมมิ่งที่ต้องใช้ไหมครับ งานง่ายหรือยาก พื้นฐานเป็นอย่างไรจะได้แนะนำได้ถูก หากต้องการแค่ทำโปรเจกแล้วระบุว่าต้องใช้ STM32 งานง่ายและเร็วแนะนำ Nucleo board ใช้ IDE online ใกล้เคียงกับ Arduino เลยทีเดียว
หากต้องการ advance ขึ้นลองดูหนังสือ ปฎิบัติการ STM32 ของ INEX ครับ