Software ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

Started by Miguel590, January 21, 2019, 12:18:52 PM

Previous topic - Next topic

Miguel590

สวัสดีครับ

หากเราใช้ Software ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ในด้าน Engineering

เช่่น AutoCad , Altium หรือพวก Tools ของ Micro controller ที่มีลิขสิทธิ์ เช่น Keil , IAR , CCS
จะมีผลกระทบหรือปัญหาต่ออะไรบ้างครับ แล้วสามารถใช้อย่างอื่น ทดแทนได้แค่ไหนครับ
หากใช้แบบทดลอง 30 วัน ไปเรื่อยๆ(ครบวันก็ลงใหม่) อันนี้พอเป็นทางแก้ไขไหมครับ
แจกเครดิตฟรี
ขอบคุณครับ


avr_lover

ขึ้นอยู่กับบริษัทของท่านล้วนๆเลยครับ ที่ทำงานมขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีข้อตกลงด้าน software จรรยาบรรณการทำ ธุรกิจไหม เป็นต้น
หากบริษัทใหญ่ไม่ควรเสี่ยงทุกทาง หากจะเสี่ยงน้อยสุดคือหาเครื่อง stand alone ไม่ต่อ internet เก็บซ่อนจาก BSA ให้ดีครับ
บริษัทเล็กหากเขาตรวจสอบเจอก็มีสิทธิมาเยี่ยมถึงที่ได้เช่นกันครับโดยเฉพาะ Aytocad, solid work ที่จะมี auto email ไปบอกเขาเวลามีการ Auto update , Keil กับ Altuim นี่นานๆจะมีมาตรวจทีนึง อ้างอิงจากบริษัทผม ใหญ่พอควร อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับ

kipkip

Compiler ใช้ Opensource แทนได้เลย ครับ ... PCB 3D ก็มีทดแทนได้หมด ผมก็พยายาม move ไปทุกตัวแล้ว