การใช้งาน Saleae Logic Analyzer เบื้องต้น

  • 0 Replies
  • 6579 Views
*

Offline Admin

  • *****
  • 4171
    • View Profile
    • ไดโน เมกเกอร์
1. ติดตั้ง Logic Software สามารถดาว์นโหลดได้จาก http://www.saleae.com/downloads โดยเลือกแพลตฟอร์มของซอฟแวร์ให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการติดตั้ง
2. สำหรับแพลตฟอร์ม Windows ต้องติดตั้ง Microsoft .NET Framework 3.5 ก่อน http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21
3. เปิดโปรแกรม Logic Software แล้วเสียบ Saleae Logic Analyzer เข้าพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวซอฟแวร์จะค้นหา Saleae Logic Analyzer โดยอัตโนมัติ (1)4. ทดสอบการใช้งาน โดยการใช้บอร์ด Arduino UNO สร้างพัลส์รูปสี่เหลี่ยม คาบเวลา 20 ms (ความถี่ 50Hz) ออกมาที่ขาพอร์ต 13ตามตัวอย่างโปรแกรมด้านล่าง

Code: [Select]
int led = 13;
 
void setup() {               
 
  pinMode(led, OUTPUT);     
}
 
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);        // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(10);                               // wait for a 10 ms
  digitalWrite(led, LOW);        // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(10);                              // wait for a 10 ms
}

5. ใช้ Channel 0 จับสัญญาณที่ขาพอร์ต 13 ของบอร์ด Arduino UNO พร้อมทั้งเชื่อมสัญญาณ GND เข้าด้วยกัน โดยเลือกทริกเกอร์สัญญาณที่ขอบขาขึ้น (1) จะได้ผลลัพท์ออกมาตามรูปด้านล่าง

รับทำ PCB 1-4 Layer (เป็นแบบ PTH) ไม่มีค่า Setup เริ่มต้นเพียง 750 บ. ส่งฟรี => http://www.duinomaker.com