ต้องการใช้โมดูล รับ-ส่ง ไร้สาย มาทำเป็น Sensor วัดระยะทาง พอมีแนวทางไหมครับ

  • 2 Replies
  • 2314 Views
ต้องการนำเอาโมดูล รับ-ส่ง ไร้สาย ที่ต่อกับ Arduino ได้ มาทำเป็น Sensor วัดระยะทาง พอมีแนวทางไหมครับ
ขอเกรินก่อนนะครับว่า
ผมต้องการเอาโมดูล รับ-ส่ง สัญญาณไร้สายนำมาเป็นตัว Sensor วัดระยะทางเพื่อที่จะ Fig ระยะห่างระหว่างตัวคนและตัวหุ่นยนต์
เพื่อให้หุ่นยนต์เดินตามคนในระยะที่คนเป็นตัวกำหนดระยะความห่าง และ ถ้าคนจะหันซ้าย หรือ ขวา หุ่นยนต์ก็จะหันตาม ด้วยไจโรที่อยู่กับคน

อาจารย์ หรือ พี่ๆ ท่านใด พอมีแนวทาง รบกวนช่วยชี้แนะหน่อยครับ ถ้าทำได้นะครับ


ขอบพระคุณมากครับ


BLE มีเรื่อง rssi อยู่ครับ ถ้าใช้ตัวอื่นต้องทดลองดูว่า มี option นี้ไหม ลองศึกษาเรื่อง rssi ดูครับ

เราอาจจะเช็คค่า ping หรือ เวลาที่ใช้ในการรับหรือส่งค่าว่าใช้เวลากี่ ms แล้วเอามาคำนวณ ทางฟิสิกส์ว่า รู้ t เราก็อาจจะหา s ระยะทางได้ครับ