ขอคำแนะนำโมดูล AC-DC Converter

Started by nai102, June 19, 2018, 11:57:00 PM

Previous topic - Next topic

nai102

ผมต้องการ โมดูล AC-DC Converter
input 220VAC
output 9 VDC 1.5A

input 220VAC
output 5 VDC 1A

เป็นโมดูลเปลีอยที่สามารถเอาไปแปะบนวงจรอีกที
มีมาตราฐาน ระดับอุตสาหกรรม หรือระดับอุปกรณ์การแพทย์
นำไปใช้ในงานที่ ON ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอบคุณมากครับ


Navita

sbo