*** การโปรแกรม AVR ด้วย Command Line Avrdude ***

  • 3 Replies
  • 1518 Views
ผมโปรแกรมด้วย ET-avr-isp ครับ atmega64 Command ดังนี้ครับ

avrdude -c stk500v2 -P com2 -p m64 -V -s -U flash:w:flash1.hex -U efuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xef:m -U lfuse:w:0x6f:m -U lock:w:0xFC:m

ปัญหาคือถ้าโปรแกรมด้วย mcu ตัวใหม่ๆเลยจะโปรแกรมไม่ได้ ขึ้น error
avrdude: initialization failed, rc=-1
แต่ถ้าโปรแกรมกับ ponyprog หรือ avrstudio ผ่านแล้วกลับมาใช้ Command Line แบบช้างต้นแล้วถึงจะใช้ได้ครับ ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขยังไงครับ
ปล.avrdude version 6.3

*

Offline az

  • ***
  • 169
    • View Profile
เพิ่ม mcu เบอร์ใหม่ได้ที่ avrdude.conf
เพราะแสวงหา..  มิใช่เพราะรอคอย
เพราะเชี่ยวชาญ..  มิใช่เพราะโอกาส
เพราะสามารถ..  มิใช่เพราะโชคช่วย
ดังนี้แล้ว "ลิขิตฟ้า  หรือจะสู้มานะตน..."

เพิ่ม mcu เบอร์ใหม่ได้ที่ avrdude.conf
ขอบคุณครับ แต่ผมหมายถึงตัวที่พึ่งซื้อมาใหม่ๆยังไม่เคยโปรแกรมมาก่อนครับ

*

Offline az

  • ***
  • 169
    • View Profile
เพิ่ม mcu เบอร์ใหม่ได้ที่ avrdude.conf
ขอบคุณครับ แต่ผมหมายถึงตัวที่พึ่งซื้อมาใหม่ๆยังไม่เคยโปรแกรมมาก่อนครับ
งั้นน่าจะเกียวกับ driver นะครับ
เพราะแสวงหา..  มิใช่เพราะรอคอย
เพราะเชี่ยวชาญ..  มิใช่เพราะโอกาส
เพราะสามารถ..  มิใช่เพราะโชคช่วย
ดังนี้แล้ว "ลิขิตฟ้า  หรือจะสู้มานะตน..."