หัวข้อเรื่อง LoRaWAN 101 : An introduction to LoRaWAN

  • 0 Replies
  • 2219 Views
*

Offline Admin

  • *****
  • 4247
    • View Profile
    • ไดโน เมกเกอร์
- พื้นฐาน Internet of Things (IoT)
- ความรู้เกี่ยวกับโปรโตคอลการติดต่อสื่อสารแบบ LoRaWAN
1.เทคโนโลยีการมอดูเลชั่นแบบ LoRa
2.หลักการทำงานของเทคโนโลยี LoRaWAN
3.คลาสการทำงานของอุปกรณ์ End-Device
4.ขบวนการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คของอุปกรณ์ End-Device
4.1 Over-the-Air-Activation (OTAA)
4.2 Activation By Personalization (ABP)

5.ความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูล (NwkSKey, AppSKey)
6.อธิบายการติดต่อสื่อสารข้อมูลของอุปกรณ์ End-Device แบบคลาส A
7.โหมดการเชื่อมต่อแบบ Adaptive Data Rate (ADR)

- อธิบายรายละเอียดของโมดูล LoRa เช่น RFM95, RN2903

- การทดลอง
1.การเชื่อมต่อ LoRa Shield กับ Arduino Board (UART, SPI)
2.รูปแบบคำสั่งและการกำหนดค่า (Config) ที่จำเป็น
3.ทดลองการทำงานของเซ็นเซอร์และมอเตอร์
4.เชื่อมต่อชุดทดลองเข้ากับเน็ตเวิร์ค TheThingsNetwork (TTN) : LoRaWAN
5.ส่งข้อมูลเซ็นเซอร์ที่อ่านได้ผ่านระบบ LoRaWAN ด้วยไลบรารี LMIC (LoraMAC-in-C)
6.ส่งต่อข้อมูลไปที่ ThingSpeak, IFTTT
7.ทดลองส่งคำสั่งจากเน็ตเวิร์ค (Downlink) มาควบคุม LED หรือมอเตอร์บนชุดทดลอง
รับทำ PCB 1-4 Layer (เป็นแบบ PTH) ไม่มีค่า Setup เริ่มต้นเพียง 750 บ. ส่งฟรี => http://www.duinomaker.com