ปัญหาเกี่ยวกับ GPS ที่ใช้ชิพ MT3333

Started by ch25, February 14, 2018, 06:00:47 PM

Previous topic - Next topic

ch25

มีใครพอจะทราบปัญหา GPS ที่ใช้ชิพ MT3333 บ้างครับตั้งไว้เฉย ๆ ตำแหน่งมันกระโดด ๆ เยอะมากช่วงหลัง ๆ นี้แก้ยังไงดี