เครื่องอ่านข้อมูล จาก port USB ของเครื่อง Instrument

  • 1 Replies
  • 4122 Views
เป้นแผงวงจร ที่ใช้ MicroControler PIC24 ในการอ่านค่าจาก เครื่องมือวัดต่างๆ ผ่าน พอร์ต USB ในโปรเจคนี้ จะอ่านค่าจากเครื่อง DRO ของ บ. electronica แล้วส่งออกผ่าน rs232 และ hid keyboardปกติเครื่อง DRO จะส่งค่าเข้าที่โปรแกรม ที่ติดตั้งบน คอมพิวเตอร์ เวลาจะอ่านค่าบน คอมพิวเตอร์ จะต้องกดปุ่ม CURRENT VALUE DRO ถึงจะส่งค่าออกมา แต่แผงที่จะทำให้ไม่ต้องใช้ computer เพียงแค่กดปุ่มที่แผง ค่าจะส่งออกไปยัง rs232 และ hid keyboard แล่วสามารถนำค่านี้ไปใช้ต่อได้เลย   สามารถนำโปรเจคนี้ไปต่อยอดในการควบคุมต่างๆ ของเครื่องที่มี ยort usb โดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อีกต่อไป


<a href="https://www.youtube.com/v/Yd-X4gzpWBY&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/Yd-X4gzpWBY&amp;feature=youtu.be</a>

มีจำหน่ายหรือเปล่าครับ ติดต่อได้ทางไหน