การสร้าง Gerber files จากโปรแกรม PCB Wizard

  • 1 Replies
  • 2788 Views
*

Offline Admin

  • *****
  • 3921
    • View Profile
เนื่องจากปัญหาของ drill files เมื่อสร้างจากโปรแกรม PCB Wizard จะขาดส่วนหัวที่ระบุถึงขนาดรูเจาะ ทำให้ไฟล์ไม่สมบูรณ์ ซึ่งบางโรงงงานจะไม่รับไฟล์ Gerber ดังกล่าว (error : all the drills are of the same size) ดังนั้นเราจะแก้ไขโดยการใส่ข้อมูลในไฟล์ด้วยตัวเอง


ผมจะลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าดียังไงเดี๋ยวมาบอกนะครับ