การสร้าง Gerber files จากโปรแกรม PCB Wizard

  • 0 Replies
  • 4990 Views
*

Offline nooknikz

  • *****
  • 4281
    • View Profile
    • ไดโน เมกเกอร์
เนื่องจากปัญหาของ drill files เมื่อสร้างจากโปรแกรม PCB Wizard จะขาดส่วนหัวที่ระบุถึงขนาดรูเจาะ ทำให้ไฟล์ไม่สมบูรณ์ ซึ่งบางโรงงงานจะไม่รับไฟล์ Gerber ดังกล่าว (error : all the drills are of the same size) ดังนั้นเราจะแก้ไขโดยการใส่ข้อมูลในไฟล์ด้วยตัวเอง

รับทำ PCB (ออกใบกำกับภาษีได้) => https://www.electoday.com  สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ => http://www.duinomaker.com