สอบถาม Code การติดต่อ SD card Module ครับ

  • 4 Replies
  • 1759 Views
รบกวน สอบถาม  Code การติดต่อ  SD card Module ครับ
จาก  Code ครับ


#include <SD.h>
#include <SPI.h>
File myFile;
int pinCS = 10;
void setup() {
   
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pinCS, OUTPUT);
 
  // SD Card Initialization
  if (SD.begin())
  {
    Serial.println("SD card is ready to use.");
  } else
  {
    Serial.println("SD card initialization failed");
    return;
  }


ตรง Code    pinMode(pinCS, OUTPUT);   อยากสอบถามครับว่าทำไมต้องกำหนดขา Pin CS ให้มีสถานะเป็น OUTPUT ครับ
รบกวนสอบถามพี่ๆ หน่อยครับ 

กำหนดให้เป็น Output เพื่อใช้เป็นขา Select Chip

ขอบคุณครับพี่ google  รบกวนสอบถามอีกหน่อยครับ    ดูจาก Code ของโปรแกรม ไม่ได้มีการกำหนด สถานะของขาดังกล่าวให้เป็น HIGH หรือ LOW  ไม่ทราบว่าสภาวะตอนที่กำหนดไว้ค่า default  ขา pinCS จะมีค่าเป็น HIGH หรือ LOW ครับ

รบกวนสอบถามอีกข้อครับ คือจาก Code ตัวอย่่าง ในรูป  ตอนที่ประกาศตัวแปร เค้าประกาศขา Chip Select เป็นขา  4   แต่พอตอนกำหนด PinMode  กำหนดเป็นขา  53 ครับ ที่ให้เแ็น OUTPUT 

Code ยังใช้งาน PIN4 ไม่ได้เปลี่ยนแต่อย่างใด