เครืองเตือนไฟดับส่ง SMS และข้อความเข้า LINE กลุ่ม และอีก 2 โปรเจค

  • 2 Replies
  • 5355 Views
เป้นการพัฒนา ต่อยอดจาก เครื่องเตือนไฟดับส่ง SMS พร้อม App Android  โดยเพิ่มในส่วนของการส่งข้อความเตือน เข้าไปยังไลน์กลุ่ม

  ทำให้การแจ้งเตือน มีความทันสมัยมากขึ้น และผู้ใช้ ที่มีเครื่อง IOS  ที่ไม่สามารถลง App Anadroid ได้ ก็สามารถรับการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์กลุ่ม

<a href="https://www.youtube.com/v/4Myhu-Ym3jA&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/4Myhu-Ym3jA&amp;feature=youtu.be</a>


IoT Temp Alarm Power Fail SMS
เครื่องเตือนไฟดับ พร้อมเช็ค อุณหภูมิ ผ่าน IoT
เป็นเครื่องเช็คอุณหภูมิ และเช็คไฟดับ   ถ้าอุณหภูมิสูงเกิน หรือไฟฟ้าดับ จะส่ง SMS ไปยังเจ้าของ  โดยสามารถดูค่าอุณภูมิห้องได้ผ่านมือถือ แอนดรอยด์ และสถานะไฟฟ้า ว่าดับ หรือปกติ    สนใจ เครื่องนี้ หรือ ต้องการคุณสมบัติอื่นๆ ให้แสดงค่า หรือเตือน บน มือถือได้ ติดต่อที่ www.course-mcu.com

<a href="https://www.youtube.com/v/vyuRrkUJJ5M" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/vyuRrkUJJ5M</a>

3. เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุณภูมิ ผ่านทาง IoT
สามารถควบคุมการปิดเปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าจากที่ไหนก็ได้ผ่านทาง IoT  และสามารถดูค่าอุณภูมิในห้องได้  สามารถที่จะเปิด ปิดอุปกรณืไฟ้ฟ้าผ่าน Manaul switch ได้ และเมือ อุณภูมิสูงเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ App ก็จะแจ้งเตือนทันที

<a href="https://www.youtube.com/v/Cjrhfai2U_s" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/Cjrhfai2U_s</a>