สอบถามเรื่องการ ประกาศ Libraries ของ Arduino ครับ

  • 0 Replies
  • 1146 Views
รบวกวนสอบถามพี่ๆ หน่อยคับ  คือ  สงสวัยว่า
การประกาศเรียกใๆช้ Library ใน  Arduino  IDE
ระหว่าง 
#include <SPI.h>   และ 
#include "SPI.h"
  เป็นตัวเดียวกันไหมครับ