atmega328p Chip enable program error

  • 1 Replies
  • 1766 Views
atmega328p Chip enable program error
« on: June 26, 2017, 01:01:00 pm »
มีใครเคยเจอปัญหานี้ไหมครับ ใช้ ProgISP โปรแกรม ชิป ด้วยตัว USBasp แต่ขึ้นเออเร่อ  Chip enable program error ครับ เช็คสายแล้วปกติดี


Re: atmega328p Chip enable program error
« Reply #1 on: December 19, 2017, 09:52:23 am »
เป็น​เหมือนกันครับ..... Atmega328p-pu ผมเคยใช้ extreme burner.  ไป    กด​  Chip​Erase.​เข้า   หลังจาก​นั้น​ extreme burner ไมสามารถเปิด​ ชีปได้​   ลอง​กับ​ porgisp ก็เป็น​    Chip enable program error ครับ แก้ไขปัญหา​อย่างไรดีครับ