ชุดทดลองและปฏิบัติการ Mini Segway เพื่อการศึกษา

  • 0 Replies
  • 2886 Views
เป็นชุดประกอบ
ใช้เวลาในการประกอบหลังสั่งซื้อ 7 - 10 วัน

1. เป็นชุดทดลองสำเร็จรูป
2. ภายในได้มี Controller ควบคุม ดูไดอะแกรมตามรูปประกอบ
3. มีซอฟแวร์สำหรับทดลองจูนค่า Gain ให้กับ Controller ภายใน

https://www.youtube.com/watch?v=0P1aaYtsMqY


http://www.thaidbselec.com/product/331/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-mini-segway-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2