NodeMCU Esp8266 เปิดปิดไฟควบคุมผ่าน App มือถือ

  • 2 Replies
  • 4915 Views
NodeMCU Esp8266 เปิดปิดไฟควบคุมผ่าน App มือถือhttps://www.9arduino.com/b/16

แล้วใส่ส่วนของไฟเมนหลักที่บ้านต่อกับอะไรครับ

ใช้งานยังไงหรอครับช่วยบอกหน่อย