จำหน่าย DVD สอนไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่างๆสอนเขียนโปรแกรมภาษาซีในงาน Automation

  • 0 Replies
  • 747 Views


http://keil-cvi.com

จำหน่าย DVD สอนไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่างๆสอนเขียนโปรแกรมภาษาซีในงาน Automation
LabView LabWindows / CVI มีความหลากหลายของไฟล์ของ I / O สำหรับการอ่านและเขียนข้อมูล ฟังก์ชั่น TDMS ห้องสมุดให้ประโยชน์หลายประการที่นอกเหนือไปจากการดำเนินงานไฟล์แบบดั้งเดิมใน LabWindows / CVI กับห้องสมุด TDMS คุณสามารถ:
กระแสข้อมูลไปยังดิสก์ได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบโครงสร้าง
สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดที่มีข้อมูลการทดสอบซึ่งจะทำให้มันพร้อมที่ค้นหา
แบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลภายใต้กลุ่มเพื่อเพิ่มโครงสร้าง (เช่นเซ็นเซอร์กลุ่มที่ 1 = อุณหภูมิเซ็นเซอร์กลุ่มที่ 2 = ความดัน)
ได้อย่างง่ายดายใช้ API เพื่อไฟล์นามธรรมระดับต่ำ I / O ปกติที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล
รวมคุณสมบัติที่จะช่วยอธิบายข้อมูลเมื่อวิเคราะห์ในภายหลัง
ใช้ในการ LabWindows / CVI ระบบ Real-Time
[video]5KpKh5vy2G4[/video]