ขายสาย interface GPIB to USB ของ NI

  • 0 Replies
  • 700 Views
ขายสาย interface GPIB to USB ของ NI
« on: April 18, 2017, 09:14:51 pm »
ขายสาย interface GPIB to USB ของ NI 
ราคาเต็ม 25,680 B  ขาย 22,000 B  ถ้วนครับ

เหตุที่ขายเพราะเปลี่ยนใช้ SMU ที่มี interface USB  แทนครับ

อยู่อุบลราชธานีครับ
ติดต่อ 084-8947051