ขายเครื่อง Server HP และอุปกรณ์

  • 0 Replies
  • 674 Views
*

Offline ardinotech

  • **
  • 96
  • VPS Server คุณภาพสูง ราคาถูกใจ 199 บาท ต่อเดือน
    • View Profile
    • vps Server คุณภาพสูง ราคาถูกใจ 199 บาท ต่อเดือน
Server HP DL320 G6
CPU E5630 2.53GHz (4 Core 8 Thread)
Memory 12 GB
RAID Card P410 Cache 512 MB
CD/DVD Writer
No HDD
ไม่มีราง
2 * Power Supply 400W
ขาย 11,000 บาท

CPU E5649 (6 Core 12 Thread) ขาย 3,500 บาท


Raid Card LSI 9260 8i
ขาย 4,500 บาท

Raid Card LSI 9750 8i  (3 ware)
ขาย 6,500 บาท
ติดต่อโทร. 097-251-4731
http://www.patum.host
vps Server คุณภาพสูง ราคาถูกใจ 199 บาท ต่อเดือน