สอบถามการลง teamviewer for raspberry pi 2

  • 1 Replies
  • 2414 Views
สอบถามการลง teamviewer for raspberry pi 2   ตาม link web นี้ไหมครับ มีใครทดลองติดตั้งแล้วใช้งานได้ไหมครับ

https://eltechs.com/run-teamviewer-on-raspberry-pi/


======================================================
sudo apt-get install wget

wget http://download.teamviewer.com/download/teamviewer_i386.deb

sudo dpkg -i teamviewer_i386.deb ; sudo apt-get install -f

wget http://s3.amazonaws.com/wine1.6-2g-2g/wine1.6-2g-2g.tar.gz

tar -xzvf wine1.6-2g-2g.tar.gz

sudo ./teamviewer-fix-2g.sh

================================================
Re: สอบถามการลง teamviewer for raspberry pi 2
« Reply #1 on: March 18, 2017, 02:07:21 pm »
ลองตามนี้ได้ไหมครับ
https://pages.teamviewer.com/published/raspberrypi/