ได้แล้วครับ ปิดการขอคำแนะนำนะครับ Light Sensor Module

  • 0 Replies
  • 1073 Views
Light Sensor Module ครับ ผมจะเขียนว่า ถ้าความเข้มแสงได้ มากกว่า 500 ไปสั่ง relay ติด และ น้อยกว่า 500 relay ดับนี่ผมต้องเขียนยังไงครับ

ได้แล้วครับ